عادت 

 

نوشته:

برود هر که دلش خواست شکایت بکند

شهر باید به من هیاتی عادت بکند... 

 


بالاتر از سیاهی رنگی نیست... مردان و زنان پاکدامن شهر من به زندگی در کنار فاحشه ها عادت کردند ولی به فاحشه خانه عادت نکردند، عادت میکنیم، هم به فاحشه خانه ها و هم توی هیاتی...

 

 

 

منبع اصلی مطلب : الیکا
برچسب ها : عادت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : عادت می کنیم...